Kvalité

Charkett eftersträvar nöjda kunder genom att producera och marknadsföra produkter som stämmer överens med kundernas önskemål och krav.

Charkett säkerställer produkternas kvalité genom hela varuflödet. Från råvara till produkt samt jobbar aktivt med HACCP för att ständigt bli bättre och därigenom säkerställa och behålla sin höga kvalité på produkterna.

Charkett säkerställer att aktuella lagar, förordningar och andra krav efterlevs.

Charkett arbetar aktivt tillsammans med leverantörer, myndigheter, kunder och andra intressenter för att ständigt förbättra och säkerställa kvalitetsarbetet.

Charkett arbetar aktivt för att leveranser sker i avtalad tid, i rätt kvantitet och med rätt kvalité i förhållande till kunders avtalade normer, specifikationer och förväntningar.

Sedan 2016 är Charkett KRAV- certifierade.

Charkett är nu även certifierade efter IP- livsmedelsförädling, som är ett kvalitetsmärke.